ឱកាសការងារ


១.​​ ហេតុអ្វីធ្វើការងារជាមួយ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ៍្វ (SVL)?

២​. ឱកាសការងារ

៣. របៀបដាក់ពាក្យធ្វើការ

៤. របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មសិក្សា


១. ហេតុអ្វីធ្វើការងារជាមួយ ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ៍្វ?

          ក្រុមហ៊ុន ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ នឹងផ្ដល់ជូននូវប្រាក់បៀវត្ស និងអត្ថប្រយោជន៍សមរម្យប្រកួតប្រជែងក្នុងទីផ្សារការងារដល់បេក្ខជន​បេក្ខនារីជោគជ័យ ជាពិសេសដោយផ្អែកទៅលើកំរិតសិក្សាអប់រំ បទពិសោធន៍ និងសមត្ថភាព។​​ បន្ថែមពីលើនេះ ក្រុមហ៊ុននឹងផ្ដល់នូវការតម្លើងប្រាក់បៀវត្សប្រចាំឆ្នាំ ប្រាក់រង្វាន់ រួមជាមួយនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗទៀតក៏ដូចជាប្រាក់លើកទឹកចិត្ត ការធានារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់ការងារក្នុងម៉ោងការងារដែលផ្ដល់ដោយបេឡាជាតិរបបសន្តិសុខសង្គម (ប.ស.ស) ប្រាក់ឧបត្ថមថ្លៃសំរាកពេទ្យរឺគ្រោះថ្នាក់ (ក្រៅម៉ោងការងារ) ព្រមទាំងលក្ខខណ្ឌការងារដ៏ល្អដែលមានចែងនៅក្នុងគោលការណ៍ធនធានមនុស្សដែលស្របទៅតាមច្បាប់ការងារនៅកម្ពុជា។ រាល់ការជ្រើសរើស សម្រាប់តែបេក្ខជនបេក្ខនារីដែលជាប់ការសំរាំងជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះ នឹងត្រូវបានក្រុមហ៊ុនទាក់ទងមកធ្វើវិញ្ញាសា សរសេរ ឬសម្ភាសន៍ផ្ទាល់មាត់ ។

 

២. ឱកាសការងារ

ល.រ តួនាទី ចំនួន ទីតាំង ថ្ងៃផុតកំណត់
ប្រធានផ្នែកទីផ្សារ ១នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
ប្រធានផ្នែកលក់ធានារ៉ាប់រង ២នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
មន្ត្រីជំនាញគណនាហានិភ័យធានារ៉ាប់រង និង​ផលិតផល ២នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
មន្រ្តីផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យា និងសម្របសម្រួល ២នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
មន្រ្តីធុរកិច្ចថ្មី ៣នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកបណ្តុះបណ្តាល ១នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
មន្រ្តីផ្នែកទំនាក់ទំនងអតិថិជន ១នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
មន្រ្តីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកទូទាត់សំណង ១នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
មន្រ្តីផ្នែកលក់តាមធនាគារដៃគូ ១០នាក់ ភ្នំពេញ ៣១ ឧសភា ២០២០
 

៣. របៀបដាក់ពាក្យធ្វើការ       

បេក្ខជនបេក្ខនារីដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដោយភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត (៤ x ៦) និងលិខិតអមប្រវត្តិរូប (Cover Letter) មកកាន់ការិយាល័យធនធានមនុស្សរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលស្ថិតនៅ អគារលេខ៣១៥ វិមានកាណាឌីយ៉ា ជាន់ទី២៥ វិថីព្រះអង្គឌួង(110) កែង មហាវិថីព្រះមុនីវង្ស(93) សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ឬ ផ្ញើមកកាន់អីុម៉ែល jobs@sovannaphumlife.com ជាមួយគ្នានិងទំរង់ដាក់ពាក្យស្នើសុំការងារដែលអាចរកបាននៅការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬទាញយកពីវេបសាយ (Website)។

 

៤. របៀបដាក់ពាក្យស្នើសុំកម្មសិក្សា

        ក្រុមហ៊ុន​ ធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត សុវណ្ណាភូមិ ឡាយហ្វ៍ ផ្ដល់ជូននូវឱកាសដល់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យ និងនិស្សិតទើបបញ្ចប់ការសិក្សា អោយទទួលបាននូវបទពិសោធន៍ការងារជាក់ស្ដែង និងការសិក្សាពី ក្រុមហ៊ុនយើង តាមរយៈកម្មវិធីកម្មសិក្សា។ កម្មវិធីនេះនឹងផ្ដល់ជូនដល់និស្សិតទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅប្រទេស។ 

          បេក្ខជនដែលកំពុងស្វែងរកការងារកម្មសិក្សា ឬកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលជាមួយ ក្រុមហ៊ុនយើង​ អាចផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) ដោយភ្ជាប់មកជាមួយរូបថត (៤ x ៦) និងលិខិតអមប្រវត្តិរូប (Cover Letter) មកកាន់អីុម៉ែល jobs@sovannaphumlife.com